» Wydarzenia » Zebranie plenarne Rodziców z Dyrekcją szkoły
2 miesiące temu

Zebranie plenarne Rodziców z Dyrekcją szkoły

Zebranie plenarne Rodziców z Dyrekcją szkoły, odbędzie się we wtorek, 22 września 2020 r. o godz. 17.00 w Auli PSM.

Prosimy o zgłaszanie swojej obecności w sekretariacie szkoły, do poniedziałku 21 września br.

Porządek obrad plenarnego Zebrania Rodziców:

  1. sprawozdanie ustępującej Rady Rodziców z działalności w okresie sprawozdawczym;
  2. sprawozdanie Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu organowi;
  3. informacja Dyrektora Szkoły o stanie organizacyjnym i zasadach  funkcjonowania placówki;
  4. wybór nowej Rady Rodziców;
  5. wolne głosy i wnioski.
Udostępnij: