» Wydarzenia » Zebranie plenarne Rodziców
4 tygodnie temu

Zebranie plenarne Rodziców

ZEBRANIE PLENARNE RODZICÓW
odbędzie się w poniedziałek 27 września 2021 r. o godz. 18.00 w Auli PSM.

Porządek obrad plenarnego Zebrania Rodziców:
1. Sprawozdanie ustępującej Rady Rodziców z działalności w okresie sprawozdawczym,
2. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu organowi,
3. Informacja Dyrektora Szkoły o stanie organizacyjnym i zasadach funkcjonowania placówki,
4. Wybór nowej Rady Rodziców,
5. Wolne głosy i wnioski.

Udostępnij: