» Wydarzenia » Zarządzenie Dyrektora z dnia 26 stycznia 2022 r.

Zarządzenie Dyrektora z dnia 26 stycznia 2022 r.

Zarządzenie Nr PSM-D.021.4.2022
Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia
im. Mieczysława Karłowicza w Katowicach
z dnia 26 stycznia 2022 r.

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Mieczysława Karłowicza w Katowicach
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Na podstawie nowelizacji Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki (stan prawny na dzień 26.01.2022 r.) w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493
z późn. zm., stan prawny na 1 stycznia 2022r.) zarządzam co następuje:

§ 1
1. Ograniczam funkcjonowanie Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Mieczysława Karłowicza w Katowicach w okresie
od dnia 27 stycznia 2022 r. do dnia 12 lutego 2022 r. poprzez realizację zajęć edukacyjnych w następujący sposób:

a) klasy I-VI/6 i I-IV/4 PSM I st. oraz I-VI/6 i I-IV/4 PSM II st. mają zajęcia online;
b) klasy VI/6 i IV/4 PSM I st. mają możliwość konsultacji stacjonarnych z instrumentu (na wniosek rodziców po uzgodnieniu z nauczycielem);
c) klasy VI/6 oraz IV/4 PSM II st. mają możliwość konsultacji stacjonarnych z przedmiotów dyplomowych (na wniosek rodziców lub pełnoletniego ucznia po uzgodnieniu z nauczycielem).
Wnioski należy kierować do Dyrektora Szkoły na adres e-mailowy Sekretariatu.

2. Dopuszcza się możliwość lekcji stacjonarnych z przedmiotu głównego dla uczniów klas I-V/6 i I-III/4 PSM I st. oraz I-V/6 i I-III/4 PSM II st. –
na wniosek rodziców lub pełnoletniego ucznia, po uzgodnieniu z nauczycielem .

3. Chór i orkiestra I st., chór i orkiestra II st., zespoły wokalne, zespoły kameralne i zespoły instrumentalne mają zajęcia on-line.

§ 2
Na terenie szkoły nadal obowiązuje reżim sanitarny: dezynfekcja rąk, zakrywanie ust i nosa, dystans społeczny.

§ 3
Kontakt z administracją odbywa się drogą mailową i telefoniczną.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia tj. 26 stycznia 2022 r.

Udostępnij: