» Wydarzenia » Szkolny Konkurs Arii barokowej
7 miesięcy temu Sekcja śpiewu solowego

Szkolny Konkurs Arii barokowej

W dniu 10 marca br. w naszej sekcji Śpiewu solowego przeprowadziliśmy finałowe przesłuchania nagrań zgłoszonych do Konkursu Arii Barokowej.

Jury w składzie: prof. Agata Kobierska – przewodnicząca, mgr Justyna Bachowska, mgr Piotr Rachocki i mgr Benon Maliszewski – członkowie, dokonali oceny nagrań arii starowłoskich, które spora grupa naszych uczniów zgłosiła na nośnikach elektronicznych. Uczniowie zrealizowali nagrania we własnym zakresie, przy wydatnej pomocy pianistów-akompaniatorów: dr Wojciecha Stysza, mgr Bogusławy Suchanek i mgr Małgorzaty Wilgi.

Pomimo słyszalnych różnic wynikających m.in. z miejsca nagrywania oraz różnic w jakości sprzętu nagrywającego, same przesłuchania nagrań
w formacie audio-video pozwoliły na usłyszenie i obiektywną ocenę najważniejszych elementów techniki wokalnej oraz interpretacji arii, ze szczególnym uwzględnieniem zdobień charakterystycznych dla utworów tego okresu.

Punktując wykonania arii (oczywiście z wyjątkiem własnych uczniów), sprawnie przeprowadziliśmy ocenę wszystkich nagrań, a po obliczeniu wyników dokonanych przez sekretarza konkursu mgr Bogusławę Suchanek otrzymaliśmy zaskakująco czytelne i obiektywne wyniki, jednomyślnie przez wszystkich przyjęte.

Ocenialiśmy uczniów podzielonych na dwie grupy: kl. 1-2 i kl. 3-4.
I tak w grupie młodszej I nagrodę zdobyła Ewa Achtelik , II nagrodę Anna Halarewicz, a III nagrodą podzielili się Adrianna Muzyk, Jakub Przyłucki i Piotr Bartoszek. W tej grupie przyznaliśmy też wyróżnieniadla Hanny Popowskiej i Martyny Rojek.
Ta spora liczba wyróżnionych uczniów świadczy o dobrym poziomie przedstawionych wykonań.

W grupie uczniów starszych I nagrodę ex aequo otrzymali Szymon Maciejewski i Patryk Wnuk, II nagroda przypadła Oldze Wyszyńskiej,
a III, również ex aequo, dla dwóch Natalii – Matuszewskiej i Kuban. W tej grupie przyznaliśmy też jedno wyróżnienie dla Aleksandry Jedyńskiej.

Najważniejszym wnioskiem pokonkursowym jest fakt, że mimo utrudnień w kształceniu wynikających z niezależnych od nas ograniczeń związanych z pandemią, uczniowie nasi intensywnie pracują, rozwijając i doskonaląc technikę wokalną, i jak mogliśmy się przekonać na tym konkursie, czynią to z dobrymi i bardzo dobrymi rezultatami.

Serdecznie gratulujemy laureatom i ich pedagogom!

Udostępnij: