» Wydarzenia » ŚWIĘTO SZKOŁY
7 miesięcy temu

ŚWIĘTO SZKOŁY

Drodzy „Karłowiczanie” i Przyjaciele naszej Szkoły!

Dziś doroczne święto „Karłowicza” – dzień, w którym gmach przy ulicy Teatralnej 16 staje się szczególnie bliski tym, którzy czują się z nim związani latami serdecznej bliskości, pracy i nauki. Naszą uroczystość – wyjątkową, bo przeżywaną w jubileuszowym roku 75-lecia Szkoły – chcieliśmy obchodzić w radosnej atmosferze, ciesząc się muzyką i swoją obecnością podczas koncertu przygotowanego pod hasłem „Mistrz i uczeń. Miłość do muzyki przez pokolenia”. Połączyć nas miały dźwięki kompozycji Donizettiego, Dvořáka, Rachmaninowa i innych wybitnych twórców, wykonywane w artystycznym unisono – ramię w ramię przez pedagogów oraz ich absolwentów i uczniów.

Dewiza jubileuszowego wydarzenia – „mistrz i uczeń” – nie jest li tylko pustym sloganem, nadużywanym w podobnych okolicznościach. Oddaje ono bowiem najgłębszą treść tego, co zwiemy humanistycznym wymiarem sztuki: zapładniający przepływ twórczej myśli, wykuwanie się postaw
i godnych podziwu idei estetycznych, od wieków, nieprzerwanie dzieje się i ustanawia właśnie w tej najintymniejszej, jakże ludzkiej relacji – pomiędzy młodym adeptem i jego doświadczonym przewodnikiem. Owej wielowiekowej tradycji terminowania w świecie muzyki pod życzliwym
i czułym okiem autorytetu nie porzuciło także i współczesne szkolnictwo; znalazła ona swoje miejsce oczywiście również w „Karłowiczu”. Wystarczy sięgnąć do wspomnień znakomitych artystów – Andrzeja Krzanowskiego, Juliana Gembalskiego czy Antoniego Brożka, by przekonać się, kim byli dla nich „nasi” Mistrzowie – Waldemar Nabe, Wanda Uszok i Władysława Markiewiczówna. A to przecież ledwie kilka stronic z ogromnej kroniki pięknej opowieści, jaką jest nasza Szkoła!

Niestety, obecny niełaskawy czas zmusił nas, by dzisiejsze, tak wyczekiwane spotkanie z Wami – muzyczne święto pamięci i wdzięczności – odłożyć na przyszłość. Jesteśmy jednak przekonani, że moment podsumowania 75 lat istnienia naszej społeczności – jedynej takiej na świecie – nadejdzie szybciej, niż się wydaje. Tymczasem progi „Karłowicza” – domu Mistrzów, Uczniów i ich Najbliższych – pozostają dla Was wszystkich nieustannie otwarte i przyjazne!

Z najlepszymi życzeniami jubileuszowymi
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Pracownicy i Uczniowie
Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia
im. Mieczysława Karłowicza w Katowicach

Udostępnij: