» Wydarzenia » Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 – informacje organizacyjne

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 – informacje organizacyjne

DROGA SPOŁECZNOŚCI SZKOŁY, w przeddzień rozpoczęcia nowego roku szkolnego, podaję informacje organizacyjne.

Konferencja Rady Pedagogicznej – poniedziałek 31 sierpnia godz. 13.30; sala 101 /po konferencji odbędą się spotkania pedagogów z kierownikami sekcji w wyznaczonych klasach/.

Inauguracja roku szkolnego 2020-2021 z udziałem Kadry kierowniczej, wtorek 1 września:
godz.15; sala 101; klasy pierwsze i ostatnie Szkoły I stopnia /po uroczystości odbędzie się spotkanie organizacyjne z Kierownikami Sekcji/
godz.17; sala 101, klasy pierwsze i ostatnie Szkoły II stopnia /po uroczystości odbędzie się spotkanie organizacyjne z Kierownikami Sekcji/.

Proszę, by ze względów sanitarnych, uczniowi towarzyszył jeden rodzic bądź opiekun.

Dla pozostałych uczniów 1 września będzie dniem kontaktów organizacyjnych z nauczycielami /począwszy od godz.15/ – proszę wykorzystać ustalone formy komunikacji tj.: dziennik elektroniczny, telefon .

Proszę o rygorystyczne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny.

Oczekuję z radością spotkania w Szkole – Dorota Zawierucha

 

Udostępnij: