» Wydarzenia » Komunikat Dyrektora w sprawie funkcjonowania szkoły w dniach od 20 grudnia do 9 stycznia 2022 r.

Komunikat Dyrektora w sprawie funkcjonowania szkoły w dniach od 20 grudnia do 9 stycznia 2022 r.

Katowice, 15 grudnia 2021 r.

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie.

W związku z ograniczeniem, w dniach 20 grudnia – 9 stycznia, funkcjonowania Szkoły, zajęcia realizowane będą z wykorzystaniem metod i  technik kształcenia na odległość.

Proszę o przygotowanie się do zaistniałej sytuacji.

W przypadku, gdy zawieszone zajęcia nie będą mogły być realizowane w powyższy sposób, opierając się na § 3 ust. 2

Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021 r. (Dz. U. z 2021 r., poz.2301) w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, umożliwiam – na wniosek rodziców lub pełnoletniego ucznia, za zgodą nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne – przeprowadzanie ich w formie stacjonarnej.

Wniosek proszę niezwłocznie kierować na adres mailowy sekretariat@psm.katowice.pl

Przypominam jednocześnie, iż zgodnie z zatwierdzoną organizacją roku szkolnego 2021-2022, zimowa przerwa świąteczna trwa
od
23 do 31 grudnia 2021 r., zaś dni 3 – 5 i 7 stycznia 2022 r. są dodatkowymi dniami wolnymi od nauki.

Życząc, mimo zaistniałej sytuacji, radosnej przedświątecznej aury,
pozostaję z szacunkiem –

Dorota Zawierucha

Udostępnij: