» Wydarzenia » Komunikat Dyrektora Szkoły
4 miesiące temu

Komunikat Dyrektora Szkoły

DROGA SPOŁECZNOŚCI SZKOŁY.

 

Odnosząc się do treści zamieszczonych na stronie Szkoły dnia 18 maja br. Rozporządzeń MEN oraz Komunikatu CEA, podaję kilka informacji organizacyjnych.

Od 25 maja możliwość ćwiczenia w salach dydaktycznych oraz prób w Sali koncertowej mają:

– uczniowie szkoły I st. przygotowujący się do egzaminów wstępnych do szkoły II st.;

– abiturienci przygotowujący się do dyplomów.

Uczniowie klas dyplomowych mogą też umawiać się na zajęcia dydaktyczne z nauczycielami przedmiotów głównych i akompaniatorami.

Ćwiczenia, próby i zajęcia dydaktyczne odbywają się zgodnie z ustalonym telefonicznie z Sekretariatem-przez pedagogów, rodziców, pełnoletnich uczniów-harmonogramem.

Niepełnoletniemu uczniowi może towarzyszyć jeden rodzic lub opiekun.

Osoby spoza społeczności Szkoły, wchodzące do placówki, zobowiązane są do wpisu na znajdującą się na portierni listę obecności oraz pozostawienia numeru telefonu bądź adresu mailowego celem możliwości kontaktu w razie zagrożenia. Pozostawione przez osoby postronne dane przechowywane będą przez Kierownika administracji i  obsługi, i zniszczone po upływie miesiąca.

Wszystkie osoby przebywające w Szkole zobowiązane są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny.

Kolejne informacje przekazywane będą za decyzjami Rządu.

Życzę dużo sił i wytrwałości na drodze do finału roku szkolnego.

Dorota Zawierucha

Udostępnij: