» Tablica ogłoszeń

Tablica ogłoszeń

Informacja dotycząca warunków otrzymania legitymacji szkolnej w roku szkolnym 2022/2023

Zgodnie z § 21 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Kultury I Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 kwietnia 2020 r. ( Dz. U z 2020 r. poz. 813) w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków publicznych szkół i placówek artystycznych:

Uczeń szkoły artystycznej otrzymuje legitymację szkolną na swój pisemny wniosek, a w przypadku ucznia niepełnoletniego na wniosek rodziców, jeżeli w okresie uczęszczania do tej szkoły artystycznej nie uczęszcza do innej szkoły wydającej legitymację szkolną lub e-legitymację szkolną.

Sekretariat prosi o dostarczenie wraz z pisemnym wnioskiem aktualnego zdjęcia.


U W A G A !!!

Wszystkie wypożyczone nuty, książki i podręczniki

zwracamy do biblioteki szkolnej do dnia 13 czerwca 2022 r.


 

NOWY PRZEDMIOT FAKULTATYWNY – KOMPOZYCJA

Serdecznie zapraszam uczniów „Karłowicza” do zapisów na nowy przedmiot fakultatywny – Kompozycja!

Zajęcia są skierowane w pierwszej kolejności do uczniów klas IV-VI cyklu sześcioletniego oraz klas II-IV cyklu czteroletniego szkoły drugiego stopnia. Pozostali zainteresowani mogą wpisać się na listę jako wolni słuchacze. Z powodów organizacyjnych liczba miejsc dla aktywnych uczestników jest ograniczona do 10.

Czym będziemy się zajmować?

Docelowo chcemy przede wszystkim tworzyć muzykę i analizować wyniki swojej pracy pod kątem warsztatu kompozytorskiego, sposobów notacji, stylu, inspiracji itd. Prócz tego będziemy wspólnie analizować współczesne partytury (XX-XXI wiek), a także aktywnie słuchać, rozmawiać o muzyce, eksperymentować z materią dźwiękową, wgłębiać się w tajniki współczesnych technik kompozytorskich, a co najważniejsze – weryfikować nasze próby kompozytorskie poprzez wykonania (wstępnie przewidujemy przynajmniej dwa koncerty w ciągu roku). Wybierzemy się ponadto wspólnie na różne wydarzenia muzyczne, zaprosimy także znanego kompozytora na warsztaty.

Nasze spotkania będą miały otwartą formę – w dużej mierze zależną od potrzeb, zainteresowań, twórczych problemów uczniów. Oceny są tutaj sprawą drugorzędną – chodzi nam o wzbudzenie Waszej ciekawości i otwartości na muzykę. Chcemy stworzyć przestrzeń pobudzającą wyobraźnię do rozwoju Waszej kreatywności.

Prawdopodobny termin zajęć: poniedziałki, godz. 18.30-20.00.

Zapraszam do zapisów – lista dostępna w sekretariacie do 10 września. Po zamknięciu listy skontaktuję się z uczestnikami za pośrednictwem szkolnej platformy Teams.

Roman CzuraKOMUNIKAT BIBLIOTEKARZA

Szanowni Czytelnicy zbiory biblioteczne (nuty i podręczniki) zwracamy do 16.06.2021 r.
Zapytania proszę kierować na maila: biblioteka@psm.katowice.pl


ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

Drodzy Uczniowie, Pedagodzy, Rodzice

Mając na uwadze sytuację epidemiczną, uroczystość zakończenia roku szkolnego 2020/2021 w piątek, 25 czerwca 2021
odbędzie się w Sali koncertowej w podziale na mniejsze grupy:

Godzina 15.00 – klasy 1, 2 i 3 dziecięca oraz 1 i 2 młodzieżowa

Godzina 16.00 – klasy 4, 5 i 6 dziecięca oraz 3 i 4 młodzieżowa

Godzina 17.00 – klasy 1, 2 i 3 średnia

Godzina 18.00 – klasy 4 i 5 średnia oraz 1, 2 i 3 wokalno-jazzowa

Podczas uroczystości wręczone zostaną świadectwa uczniom kończącym rok szkolny z wyróżnieniem, a po krótkiej części artystycznej świadectwa będą mogli odebrać pozostali uczniowie.

Po tym czasie świadectwa będzie można odebrać w sekretariacie szkoły.

Serdecznie zapraszamy!


EGZAMINY PROMOCYJNE ORAZ KOŃCOWE ODWOŁANE

Szczegóły w Komunikacie CEA (z dnia 21 maja 2021 r.): w sprawie egzaminów promocyjnych w roku szkolnym 2020/2021


Katowice, 9 lutego 2021.

Szanowni Pedagodzy, Droga Społeczności Szkoły,

Samorząd Uczniowski naszej Szkoły wystąpił z inicjatywą zorganizowania dla uczniów Szkoły I i II stopnia zdalnych, cyklicznych e-koncertów,
w których warunkiem udziału jest nadesłanie przez ucznia krótkiego (do 10 minut) filmu – nagrania utworu, wykonywanego solo lub
z akompaniamentem.

E-koncerty
planowane są w piątki (jeden do dwóch w miesiącu, w zależności od ilości zgłoszeń) o godzinie 18.00. Czas trwania jednego koncertu – ok. 30-40 minut.

Pierwszy z e-koncertów planowany jest na koniec lutego 2021.

Prosimy o nadsyłanie nagrań w terminie do 19.02.2021 na podany adres mailowy:

eKarlowicz.zgloszenia@gmail.com

wraz z załączoną i wypełnioną „Kartą zgłoszenia do projektu eKarłowicz (do pobrania: KARTA cz.1 oraz KARTA cz.2 ). W karcie zawarte są informacje dotyczące wymaganych parametrów nagrania. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tymi wymogami.

Pedagogów serdecznie prosimy o zachęcanie, wspomaganie i dopingowanie swoich wychowanków do odważnych popisowych prezentacji przygotowanych utworów, a od Was, Drodzy Uczniowie, oczekujemy z wielką nadzieją, inicjatywy, pomysłowości i zaangażowania
w realizację naszego wspólnego projektu koncertowego.

Czekamy na Was! 🙂

Samorząd Uczniowski wraz z Opiekunem

 

 


WARSZTATY ONLINE DLA UCZNIÓW

Fundacja „Młodzi Muzycy” zaprasza uczniów do udziału w warsztatach online:

„Czy ćwiczenie w pandemii może być efektywne? Czyli o umiejętności stawiania celów i codziennej motywacji do ćwiczenia”

Termin: 06.02 (sobota) g. 10.00-12.00

Warsztaty są adresowane do uczniów klas podstawowych szkół muzycznych.
Warsztaty poprowadzi dr Anna Antonina Nogaj.

Szczegóły w linku poniżej.
https://www.facebook.com/mlodzimuzycy/photos/a.1452148434890347/3352463381525500 


WYWIADÓWKI SEMESTRALNE

W ramach wywiadówek semestralnych nauczyciele będą dostępni telefonicznie w dniach 27 i 28 stycznia 2021 (środa, czwartek)
w godzinach 17.00-19.00.

Kierownicy Sekcji będą dostępni pod adresami mailowymi:

  • p.banasik@office.karlowi.cz
  • b.barwinek@office.karlowi.cz
  • b.kalicki@office.karlowi.cz
  • a.kobierska@office.karlowi.cz
  • m.krzeminski@office.karlowi.cz
  • a.szabelka@office.karlowi.cz

W ramach wywiadówek semestralnych istnieje możliwość rozmowy z Panią Dyrektor Dorotą Zawieruchą  w dniu 28 stycznia br.
w godz. 17.00-19.00 stacjonarnie, mailowo lub telefonicznie: 32 259 96 51.

Możliwy jest również kontakt z Panią Wicedyrektor Joanną Marcinowicz. W dniu 27 stycznia br. w godz. 17.30-19.00 stacjonarnie, mailowo: jpmarcinowicz@gmail.com lub telefonicznie: 32 259 96 51.


Zachęcamy do zapoznania się z ofertą warsztatów przygotowanych przez zespół psychologów Centrum Edukacji Artystycznej, skierowanych do uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych oraz wszystkich klas licealnych.

Szczegóły na plakacie oraz w piśmie z Centrum Edukacji Artystycznej. (.pdf)

 


Drodzy Uczniowie, Rodzice, Przyjaciele „Karłowicza”,

Trudny czas, w którym przyszło nam funkcjonować, spowodował, że nasza coroczna, wspólnie podejmowana grudniowa akcja zbiórki słodyczy
i zabawek dla dzieci z domu dziecka w tym roku nie może się odbyć na dotychczasowych zasadach.
Zachęcam zatem wszystkich do podejmowania, mimo przeciwności, w tym pełnym nadziei czasie działań w ramach zorganizowanej lub indywidualnej pomocy dzieciom i osobom jej potrzebującym. W każdych okolicznościach, a zwłaszcza w tym pięknym okresie świątecznym, wspierajmy się i pomagajmy sobie nawzajem jak umiemy!

Zdrowia i dobrych dni życzę nam Wszystkim

Krystyna Kurowska
Opiekun Samorządu Uczniowskiego

Udostępnij: