Sekcja instrumentów dętych i perkusji

Michał Szerszeń

Absolwent Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, w klasach prof. dr hab. Romana Widaszka oraz dr hab. Arkadiusza Adamskiego. Nauczyciel dyplomowany.

Członek komisji, podczas regionalnych przesłuchań Centrum Edukacji Artystycznej.
Dwukrotnie otrzymał Nagrodę Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej za osiągnięcia w pracy pedagogicznej.

Jego uczniowie z powodzeniem biorą udział w przesłuchaniach i konkursach o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, a absolwenci kontynuują naukę w szkołach muzycznych wyższego stopnia.

Jako muzyk współpracuje m.in. z artystami scen teatrów krakowskich, biorąc udział w spektaklach muzycznych, nagraniach oraz koncertach.

Udostępnij: