» Kadra » Sekcja instrumentów klawiszowych » Brygida Tomala
Sekcja instrumentów klawiszowych

Brygida Tomala

Brygida Tomala urodziła się w Raciborzu. Jest absolwentką Akademii Muzycznej w Katowicach, gdzie ukończyła wydział instrumentalny w klasie organów oraz wydział dyrygentury, kompozycji i teorii muzyki. Studia podyplomowe ukończyła u prof. J. Gembalskiego. Uczestniczyła również
w kursach mistrzowskich u U. Spang-Hanssena, A. Roessler (uczennicy O. Messiaena), D. Titteringtona. Brygida Tomala koncertuje w kraju, uczestnicząc w licznych festiwalach muzyki organowej i kameralnej (m.in. „Muzyka organowa w katedrze” i Festiwal Bachowski w Katowicach, „Muzyka w starym opactwie” w Rudach, Międzynarodowe Dni Muzyki Kameralnej i Organowej w Bielsku-Białej, Międzynarodowy Festiwal Organowy im. ks. A. Chlondowskiego w Zabrzu). Ma również na swoim koncie wiele koncertów związanych z poświęceniem nowych organów na terenie diecezji gliwickiej a także w Niemczech (Düren).

Prowadzi klasę organów w Państwowej Szkole Muzycznej w Katowicach i Diecezjalnej Szkole Muzycznej w Gliwicach. Jest także nauczycielem organów, fortepianu i nauki organowego akompaniamentu liturgicznego w Studium Muzyki Kościelnej w Gliwicach. Od 2017 roku związała się
z Akademią Muzyczną w Katowicach, gdzie wykłada śpiew liturgiczny, scholę, oraz metodykę specjalistyczną w Katedrze Organów i Muzyki Kościelnej na Wydziale Wokalno-Instrumentalnym.

W 2012 roku nagrała płytę z cyklu „Organy Śląska Opolskiego” z muzyką organową.

W tym samym roku brała udział w nagraniu oratorium rudzkiego”Dróżki Matki Boskiej Pokornej” H. J. Botora.
Jako organistka związana jest również z parafią św. Anny w Babicach, gdzie prowadzi chór, wielokrotnie nagradzany na konkursach muzyki sakralnej (Warszawa, Kraków). Chór jest laureatem Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek (Grand Prix). Najnowsze osiągnięcia to I miejsca w Diecezjalnym Konkursie Chórów Kościelnych w Zabrzu- Mikulczycach, oraz w Ogólnopolskim Przeglądzie Chórów Kościelnych Pieśni Pokutnej
i Pasyjnej w Żorach. Chór ma w swym dorobku płytę z kolędami „ Gloria in exelsis Deo”, wydaną w 2014 r.

Na gruncie muzyki kościelnej prowadzi ożywioną działalność. Jest członkiem Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych, pracuje
w Diecezjalnej Komisji do Spraw Muzyki Kościelnej w diecezji gliwickiej. Jest również członkiem Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Sakralnej
w Katowicach. Brała udział w przygotowaniach do muzycznej oprawy pielgrzymek papieskich do Polski (wizyty w diecezjach opolskiej i gliwickiej). Jest zapraszana do wygłoszenia konferencji w gremium SPMK, a także wykładów w AM we Wrocławiu i Warszawie w Instytutach Muzyki Kościelnej. Brała również udział w pracach jury w Międzynarodowym Konkursie Organowym w Rużomberku, oraz Międzynarodowym Konkursie Młodych Organistów w Opolu.
Przez wiele lat była członkiem Zespołu Miasta Katowice „Camerata Silesia”, gdzie pełniła funkcję śpiewaka, potem akompaniatora i korepetytora.
Do tej pory współpracuje z zespołem jako organistka.

Udostępnij: