» Rekrutacja » Informacje

Informacje

Komunikat CEA w sprawie egzaminu dyplomowego, wstępnego, kwalifikacyjnego, badania przydatności i sprawdzianu umiejętności
(z dnia 22 marca 2021 r.)


Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy najważniejsze terminy związane z rekrutacją 2021/2022:

  • 15 marca – 14 maja – terminy składania wniosków;
  • od 16 marca – możliwość indywidualnych konsultacji z nauczycielami instrumentu lub śpiewu (po wcześniejszym umówieniu telefonicznym za pośrednictwem Sekretariatu Szkoły):
    KONSULTACJE INDYWIDUALNE Z PEDAGOGAMI (.pdf);
  • 15 oraz 17 kwietnia – Dni Otwarte Szkoły;

BADANIE PRZYDATNOŚCI DO PSM I STOPNIA:

  • 21 maja – badanie przydatności kandydatów do cyklu 6-letniego;
  • 18 i 20 maja – badanie przydatności kandydatów do cyklu 4-letniego;

EGZAMINY WSTĘPNE DO PSM II STOPNIA:

  1. Instrumentalistyka oraz instrumentalistyka jazzowa: 18 i 20 maja – egzaminy wstępne  z instrumentu.
  2. Wokalistyka oraz wokalistyka jazzowa: 19 maja – egzaminy wstępne ze śpiewu klasycznego oraz śpiewu jazzowego.
  3. Egzaminy kwalifikacyjne dla kandydatów do klas wyższych niż pierwsza odbywać się będą w tym samym terminie co egzaminy wstępne lub badanie przydatności.

 

1 czerwca 2021 r. ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do PSM.

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do 5 sierpnia 2021 r.

 

 

Udostępnij: