» Rada Rodziców

Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021 tworzą:

Paweł Zając – przewodniczący, Maria Hericht – zastępca, Aleksandra Manderla – sekretarz

Barbara Cunningham, Beata Popczyk-Szczęsna, Adam Imach (Komisja Rewizyjna),  Anna Raubo (Komisja Rewizyjna).

 

NUMER KONTA RADY RODZICÓW, NA KTÓRE PRZYJMOWANE SĄ WPŁATY:
92 1020 2313 0000 3902 0019 7905

 

Udostępnij: