» Informacje dla obcokrajowców

Informacje dla obcokrajowców

Szanowni Państwo

INFORMACJE DLA UCZNIÓW Z ZAGRANICY-szczegóły
Do WNIOSKU O PRZYJĘCIE oraz KLAUZULI INFORMACYJNEJ dot. Ochrony Danych Osobowych, prosimy dołączyć podpisaną DEKLARACJĘ KANDYDATA/KANDYDATA PEŁNOLETNIEGO NIEBĘDĄCEGO OBYWATELEM POLSKIM (plik do pobrania w sekretariacie-wkrótce na stronie szkoły).
Udostępnij: