» Informacje dla obcokrajowców

Informacje dla obcokrajowców

Szanowni Państwo

bardzo prosimy zapoznać się z Zarządzeniem Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej w sprawie opłat za korzystanie z nauki w publicznych szkołach artystycznych przez osoby niebędące obywatelami polskimi (link do Zarządzenia: https://prawo.cea-art.pl/wp-content/uploads/2020/02/zarzadzenie-odplatnosc-od-cudzoziemcow-07.02.20.pdf ).
Do WNIOSKU O PRZYJĘCIE oraz KLAUZULI INFORMACYJNEJ dot. Ochrony Danych Osobowych, prosimy dołączyć podpisaną DEKLARACJĘ KANDYDATA/KANDYDATA PEŁNOLETNIEGO NIEBĘDĄCEGO OBYWATELEM POLSKIM (plik do pobrania poniżej).
Udostępnij: