» Historia

Historia

1946, 1 września
Zarządzeniem Ministra Kultury i Sztuki przekształcono „Kursy Muzyczne” (prowadzone od roku przez wybitnych pedagogów skupionych w działającej przy katowickiej PWSM Spółdzielni Muzycznej) na Niższą, Średnią i Umuzykalniającą Szkołę Muzyczną im. Mieczysława Karłowicza w Katowicach. Szkoła mieściła się w budynku PWSM.

1949, styczeń
Przeniesienie Szkoły na IV kondygnację budynku przy ul. Wita Stwosza 17, obecnie Seminarium Duchownego. Cztery lata później Szkoła otrzymała do dyspozycji piętro trzecie, oraz salę kameralną.

1950, 1 kwietnia
Upaństwowienie Szkoły. Decyzją Ministra Kultury i Sztuki Szkoła otrzymała nazwę: Państwowa Szkoła Muzyczna (stopień podstawowy z działami dziecięcym i młodzieżowym) oraz Państwowa Średnia Szkoła Muzyczna ( z wydziałami: instrumentalnym i wokalnym ).

1951, 1952
W PŚrSM wprowadzono dodatkowe wydziały: instruktorski (z sekcją teorii) i rytmiki specjalnej. Wydziały te ulegały w późniejszych latach kolejnym przemianom: wydział instruktorski został przemianowany na nauczycielski z sekcjami rytmiki specjalnej i teorii (1959), a później na wydział wychowania muzycznego (1965) z sekcją rytmiki. Sekcja teorii uległa likwidacji.

1968, 19 czerwca
Tego dnia miała miejsce uroczystość otwarcia nowego budynku Szkoły przy ul. Teatralnej 16. Budynek jest Pomnikiem Tysiąclecia Państwa Polskiego, wybudowanym ze składek społecznych. Posiada m.in. salę koncertową na 200 miejsc, salę kameralną na 70 miejsc, salę rytmiki, 7 sal do zajęć zbiorowych, 29 sal do zajęć indywidualnych, kuchnię i bufet.

1972, 1 września
Przy wydziale instrumentalnym szkoły średniej uruchomiono Dział Zaoczny dla słuchaczy pracujących.

1985, 1 września
Decyzją Ministra Kultury i Sztuki szkoły stopnia podstawowego i średniego połączono w jedną: Państwową Szkołę Muzyczną I i II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Katowicach.

Dyrektorami Szkoły byli:
– Adam Mitscha                                1945-46
– Józef Powroźniak                          1947
– Marian Łęgowski                           1947-76
– Stanisław Kotyczka                       1977-90
– Joanna Kwietniowska (p.o.)          1990
– Andrzej Wójcik                              1990-91
– Bożena Gieburowska- Gabryś       1991-2006
– Dorota Zawierucha –                      od 2006

 

OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE

Działalność koncertowa
Pierwsze publiczne koncerty prezentujące artystyczny dorobek Szkoły miały miejsce, jak podają kroniki, w czerwcu 1948 roku w sali koncertowej PWSM w Katowicach. W kolejnych latach młodzież „Karłowicza” występowała m.in. w Teatrze Śląskim, legendarnym już dzisiaj Radiowym Domu Muzyki przy ul. Plebiscytowej oraz w sali Filharmonii Śląskiej, gdzie tradycją stały się szkolne Koncerty Doroczne. Soliści, kameraliści, chór oraz orkiestra symfoniczna pod dyrekcją Konrada Bryzka występowali także w salach Filharmonii Krakowskiej (1956), w Filharmonii Narodowej (1958 i 1961) i Filharmonii Kieleckiej (1961).
W działalność koncertową Szkoły włączali się także czynnie jej absolwenci, zwłaszcza przy okazji kolejnych jubileuszy jej istnienia. W gronie wykonawców tych koncertów znaleźli się m. in. Irena Torbus, Józef Stompel, Antoni Cofalik, Waldemar Nabe, Stanisław Kotyczka, Urszula Mitręga, Henryka Januszewska, Stanisław Proksa, Andrzej Krzanowski, Julian Gembalski.
21 marca 1973 roku odbył się pierwszy koncert kontynuowanego z powodzeniem do dziś cyklu „Śląskiej Trybuny Kompozytorów”, organizowanego z udziałem śląskiego oddziału Związku Kompozytorów Polskich oraz Wydziału Kultury Urzędu Wojewódzkiego. Koncerty te prezentują aktualny dorobek przede wszystkim śląskich kompozytorów, a wykonawcami tych dzieł są najwybitniejsi muzycy regionu, nierzadko pedagodzy i wychowankowie „Karłowicza”. W 1977 roku zainaugurowano nowy cykl koncertów pod nazwą „Estrada Młodego Muzyka”, który pozwalał konfrontować umiejętności i dokonania młodych, utalentowanych wykonawców.
Młodzież „Karłowicza” była i jest zapraszana do udziału w wielu imprezach i festiwalach muzycznych. Młodzi muzycy uświetniali takie uroczystości jak kolejne rocznice wyzwolenia Śląska (w latach 1955-65). cieszyńską Dekadę Muzyki Organowej, Chóralnej i Kameralnej (od 1993 r.), Mikołowskie Dni Muzyki, Śląskie Dni Muzyki Współczesnej. Od wielu już lat, Szkoła jest współorganizatorem jednego z koncertów Górnośląskiego Festiwalu Kameralistyki Ars Cameralis Silesiae Superioris, promującego uzdolnionych młodych muzyków regionu.

W historii Szkoły nie brakuje także kontaktów z zagranicą. Pierwsze zagraniczne tournee miało miejsce w 1962 roku. W Budapeszcie i Miszkolcu koncertowała 65-osobowa grupa uczniów. Dziesięć lat później w Ostrawie prezentowała się szkolna orkiestra. W 1993 roku gościliśmy u siebie uczniów szkół muzycznych z Japonii. W maju 1995 roku soliści i orkiestra wyjechali do Hiszpanii, gdzie z powodzeniem zaprezentowali swój dorobek na koncertach w Konserwatorium w Riba-Roja niedaleko Walencji.
W październiku 1998 roku czteroosobowa grupa młodych wykonawców została zaproszona do udziału w Europejskim Festiwalu Młodych w Passau. Od roku 1999 datują się trwające do dzisiaj coroczne spotkania młodzieży z „Karłowicza” z uczniami Kreisgymnasium Hochschwarzwald w Titisee-Neustadt. Wiosną 2000 roku uczniowie i pedagodzy naszej szkoły dali bardzo dobrze przyjęty koncert w Instytucie Kultury Polskiej w Berlinie.Dzięki partnerstwu miast Katowic i Ostrawy, w 2002 roku podjęta została współpraca z tamtejszą Szkołą Artystyczną im. V. Petrželky (Zakladni Umelecka Škola).
Kilkakrotnie odbyły się koncerty wymienne ze Szkołą Muzyczną I i II stopnia im. Ryszarda Bukowskiego we Wrocławiu oraz krakowską Szkołą Muzyczną dla młodzieży niedowidzącej.

Udostępnij: