» Dyrekcja

Dyrekcja

 

Dyrektor: DOROTA ZAWIERUCHA

Godziny przyjęć stron przez Dyrektora Szkoły w roku szkolnym 2021/22:

wtorek 16.00-18.00
piątek 13.00-15.00

W pozostałych dniach – po uzgodnieniu osobistym lub telefonicznym poprzez sekretariat Szkoły.

 

Wicedyrektor: JOANNA MARCINOWICZ
dyżur: poniedziałek, czwartek godz. 15.00-16.00, s. 105

Wicedyrektor: WOJCIECH SĄKÓL
dyżur: wtorek, piątek godz. 15.00-16.00, s. 105

Udostępnij: