» Dla Nauczycieli

Dla Nauczycieli


Zgłoszenie sukcesu ucznia na konkursieFORMULARZ GOOGLE


Zapraszamy nauczycieli na Konferencję Rady Pedagogicznej dnia 28 września 2022 o godz. 13.30 do Sali Koncertowej PSM.

Agenda Konferencji będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń w Dzienniku Elektronicznym.

 


AWANS ZAWODOWY:

 


DOKUMENTY:

Udostępnij: