» Dla Nauczycieli

Dla Nauczycieli

Informacja o ogłoszonym przez MKiDzN konkursie na stanowisko dyrektora:

KOMUNIKAT CEA (…czytaj więcej)

 


Zgłoszenie sukcesu ucznia na konkursieFORMULARZ GOOGLE


KONFERENCJA RADY PEDAGOGICZNEJ 28 kwietnia 2022 r. (czwartek) g. 13.30

Plan konferencji:

 1. Zatwierdzenie protokołu z konferencji dn. 13 kwietnia 2022 r. – protokolant: Brygida Tomala;
 2. Wybór dwóch przedstawicieli Rady Pedagogicznej do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły – zgodnie z paragrafem 2 pkt 3-7 oraz paragrafem 3 pkt 1-2 Regulaminu Rady Pedagogicznej.
  Skład Komisji skrutacyjnej:
  – Elżbieta Pisarska
  – Danuta Sobik-Ptok
  – Bogusław Seweryn
 3. Wolne głosy i wnioski.

KOMUNIKATY Centrum Edukacji Artystycznej:

 


AWANS ZAWODOWY:

 


DOKUMENTY:

Udostępnij: