» Dla Nauczycieli

Dla Nauczycieli

SPRAWY BIEŻĄCE:

  • Konferencja Plenarna Rady Pedagogicznej8 września 2021 r. (środa), godz. 13.30 w Sali koncertowej szkoły.

KOMUNIKAT DYREKTORA z dnia 02.09.2021 r. dot. tematyki Konferencji:

Szanowni Nauczyciele, podaję niniejszym tematykę konferencji Rady Pedagogicznej, która odbędzie się 8 września 2021 r. o godz. 13:30 w Sali koncertowej szkoły.

  1. Zatwierdzenie protokołu z konferencji Rady Pedagogicznej dn. 31 sierpnia br. (§6 pkt 8 Regulaminu Rady Pedagogicznej) – dostępny do wglądu 3 września br.

  2. Opiniowanie – w trybie tajnym – wniosków o przyznanie Kadrze Kierowniczej nagród:

  • Ministra właściwego do spraw kultury, ochrony dziedzictwa narodowego i sportu
  • Dyrektora CEA.Komisja skrutacyjna: Bogusław Seweryn, Danuta Sobik-Ptok, Marcin Szermański.
  1. Opiniowanie wniosków o przyznanie powyższych nagród Nauczycielom.

  2. Sprawy różne i wolne głosy.

Z szacunkiem

Dorota Zawierucha


KOMUNIKATY Centrum Edukacji Artystycznej:

 


AWANS ZAWODOWY:

 


DOKUMENTY:

Udostępnij: